XXVII FCP w Międzyzdrojach już za nami

Jak co roku, w dniach od 10 do 13 września 2023 roku w Międzyzdrojach odbyło się zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie XXVII Forum Ciepłowników Polskich. Tematem przewodnim tegorocznego Forum było: Priorytety w ciepłownictwie systemowym w perspektywie lat 20300-02050. Rozmawiano też na temat powstania dokumentu pod nazwą Strategia dla ciepłownictwa, który będzie wyznaczał kierunki rozwoju branży.

W XXVII Forum Ciepłowników Polskich, które odbywało się w Międzyzdrojach uczestniczyło 800 uczestników z 300 firm i 140 miast oraz 41 wystawców.  To rekordowa liczba uczestników.

Podczas trwania Forum najczęściej rozmawiano o sytuacji przedsiębiorstw ciepłowniczych w obecnym czasie i jak sobie będą radzić w czasie transformacji.

Sesję inauguracyjną prowadzili Pan Jacek Szymczak oraz Pan Bogusław Regulski.

W panelu regulacyjno – inwestycyjnym, na którym rozmawiano o priorytetach ciepłownictwa systemowego oraz mechanizmach umożliwiających ich finansowanie głos zabrali:

 • Paweł Sałek - Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju,
 • Grzegorz Tobolczyk – Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa MKiŚ,
 • Monika Gawlik – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepłownictwa URE
 • Artur Michalski - Zastępca Prezesa NFOŚiGW,
 • Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBiR,
 • Marcin Borek - Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych PFR,
 • Paweł Strączyński - Wiceprezes Zarządu Bank PEKAO SA.

 

W tej dyskusji wnioskowano między innymi o:

 • Stworzenie stabilnych ram prawnych (strategia dla sektora i w konsekwencji ustawa dedykowana ciepłownictwu),
 • Model regulacji powinien wspierać procesy inwestycyjne i zapewnić tzw. Bankowalność przedsiębiorstw. Koniecznym jest również uproszczenie formalne i organizacyjne procesu regulacji działalności branży ciepłowniczej,
 • Maksymalne zwiększenie efektywności pomocy publicznej (m. in. poprzez zwiększenie poziomu dofinansowania, eliminowanie barier administracyjnych, wykorzystanie środków z SFK czy ETS -środki z ETS powinny zostać w całości przeznaczone na inwestycje transformujące cały sektor energetyczny),
 • Poprawa rentowności oraz płynności sektora ciepłownictwa systemowego,
 • Konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych regulujących stan prawny infrastruktury liniowej i umożliwiających szybkie realizacje procesów inwestycyjnych. Rozwiązania te powinny być skorelowane z planowaniem energetycznym realizowanym przez gminy.

 

Przedstawiono również priorytety dla ciepłownictwa systemowego:

 • Realizacja transformacji ciepłownictwa, czyli przede wszystkim dekarbonizacja przy zachowaniu konkurencyjności ciepła systemowego,
 • Poprawa kondycji ekonomicznej firm, bo bez spełnienia tego warunku nie będą możliwe inwestycje,
 • Stworzenie warunków dla zdrowej konkurencji na rynku ciepła,
 • Bezpieczeństwo energetyczne, co pokazuje, że choć przedsiębiorstwa ciepłownicze mają zróżnicowaną strukturę właścicielską, to jednak wszyscy zwracają uwagę na nadrzędne kwestie – istotne także z punktu widzenia polskiej racji stanu.
Informacja UE