Dane rejestrowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A

Siedziba Spółki:
Bańska Niżna ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary

Biuro Spółki:
ul. Nowotarska 35a, 34-500 Zakopane

Oznaczenie Sądu Rejestrowego:

Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  • Numer KRS: 0000040456
  • Numer REGON:491858337
  • Numer NIP: 736-14-44-064
  • Kapitał zakładowy: 144 935 900 PLN opłacony w całości
Informacja UE