Władze spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

AKCJONARIUSZ % AKCJI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 92,904
Miasto Zakopane 5,737
Gmina Szaflary 0,677
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,272
Gmina Poronin 0,182
Miasto Nowy Targ 0,054
Gmina Kościelisko 0,034
Gmina Bukowina Tatrzańska 0,027
IGSMiE PAN 0,005
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 0,003
Osoby fizyczne i niezidentyfikowane 0,106
Razem 100,00

Rada Nadzorcza

Agnieszka Beata Duda
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Jacek Pająk

Członek Rady Nadzorczej

 Marcin Konrad Jamiołkowski
Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej
 Wiktor Łukaszczyk
Członek Rady Nadzorczej
Monika Holuk-Augustyn
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Wiktor Łukaszczyk Prezes Zarządu
                                      Wiceprezes Zarządu
Informacja UE