Władze spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

AKCJONARIUSZ % AKCJI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90,99
Miasto Zakopane 7,29
Gmina Szaflary 0,86
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,34
Gmina Poronin 0,23
Miasto Nowy Targ 0,07
Gmina Kościelisko 0,04
Gmina Bukowina Tatrzańska 0,03
IGSMiE PAN 0,01
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 0,004
Osoby fizyczne i niezidentyfikowane 0,134
Razem 100,00

Rada Nadzorcza

dr inż. Piotr Długosz Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Bednarski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sebastian Bodzenta Sekretarz Rady Nadzorczej
dr inż. Dariusz Całus
Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Podgórski Członek Rady Nadzorczej
dr inż. Elwira Nowobilska - Majewska
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Wojciech Ignacok Prezes Zarządu
Robert Wójciak Wiceprezes Zarządu
Informacja UE