Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2023 wynosi: 0.1521

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2022 wynosi: 0.1829

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2021 wynosi: 0.2277

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020 wynosi: 0.3048

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019 wynosi: 0.3523

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2018 wynosi: 0.3913

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2017 wynosi: 0.3727

Informacja UE