Misja Spółki

Misją Spółki jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zawartych w wodach geotermalnych do celów:

 • centralnego ogrzewania i przygotowywania
  cieplej wody użytkowej
 • klimatyzacji
 • turystyki i rekreacji
 • balneologii

Przedmiot działalności:

 • wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej,
 • usługi z zakresu górnictwa i kopalnictwa,
 • pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody,
 • usługi z zakresu budownictwa,
 • organizacja szkoleń, konferencji i sympozjów,
 • usługi z zakresu rekreacji i balneologii,
 • prowadzenie upraw rolnych i leśnych,
 • działalność wydawnicza,
 • i inne.
Informacja UE