Uroczystość nadania Sztandaru NFOŚiGW

W dniu 14 września 2023 roku odbyła się uroczystość nadania Szatnaru Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W uroczystości wzieli udział Zarząd NFOŚiGW wraz z pracownikami, przedstawiciele instytucji oraz firm. Pan Prezes Przemysław Ligęza w swoim wystąpieniu powitał gości oraz przedstawił historię związaną z symboliką Sztandaru. Symbolicznego wbicia gwoździa dokonali: przedstawiciele Ministra Klimatu i Środowiska oraz Zarząd NFOŚiGW. Uroczystość miała miejsce w Arkadach Kubickiego przy Placu Zamkowym 4 w Warszawie.

Informacja UE