Siła i Charakter

Siła i Charakter to motto obchodów jubileuszu 30-lecia Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, które odbyły się podczas XXIII Tatrzańskiego Forum Gospodarczego w Zakopanem. Pani Prezes Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej wraz z Panią Anną Gąsiorowską oraz Panem Czesławem Ślimakiem otwarli uroczystość następnie Pan Czesław Ślimak przedstawił historię i okoliczności powstania Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Przedstawiono prezentacje i dyskutowano na temat między innymi: Energii Jutra, Technologii przyszłości, Sztucznej inteligencji oraz Zmian gospodarczych, które nastąpią do 2030 roku.

Informacja UE