Rozliczenie projektu - zakończono

Zakończyło się rozliczenie projektu pn.: "Zwiększenie mocy odnawialnego źródła energii cieplnej PEC Geotermia Podhalańska S.A. poprzez budowę oraz rekonstrukcję odwiertów chłonnych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej", dofinansowanego w formie dotacji i pożyczki w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Polska Geotermia Plus.

W ramach projektu wykonano nowy otwór chłonny Biały Dunajec PGP-5 o głębokości 3 564.00 m (MD), wybudowano rurociąg zatłaczający z pompowni geotermalnej do głowicy odwiertu
PGP-5, pogłębiono i zrekonstruowano odwiert chłonny Biały Dunajec PGP-2 oraz zamontowano kolejne dwa wymienniki ciepła w Ciepłowni Geotermalnej.

W wyniku realizacji projektu zwiększyły się możliwości chłonne systemu geotermalnego, co pozwoliło na uzyskanie większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego całego układu.

Koszt całkowity projektu wynosi 45 456 520,84 zł,

Koszty kwalifikowane: 36 022 600,00 zł,

Koszty niekwalifikowane: 9 433 920,84 zł,

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 14 409 040,00 zł

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 19 068 424,80 zł

Informacja UE