Rekordowy rok

Na koniec 2021 roku Spółka dostarczała ciepło do 1 510 odbiorców (wzrost o około 1,98% w stosunku do 2020 r.) w tym do 1 805 obiektów (wzrost o około 2,17% w stosunku do 2020 r.). Ilość sprzedanego ciepła w 2021 roku przekroczyła 500 tys. GJ.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w każdym roku przeprowadza szereg inwestycji, które maja za zadanie w jak największym stopniu wykorzystywać potencjał wody geotermalnej. Na dzień dzisiejszy w strukturze pozyskiwania ciepła ponad 97% to ciepło pozyskiwane jest z wody geotermalnej.

 

Struktura produkcji ciepła

2019

2020

2021

Produkcja Geotermia

92.32%

95.61%

97.08%

Kotły gazowe

7.40%

4.39%

2.76%

Kocioł olejowy

0.28%

0.00%

0.16%

 

 

W ramach działań inwestycyjnych zmierzających do zwiększenia sprzedaży ciepła w 2021 roku uruchomiono dostawę ciepła do 39 odbiorców, z tego:

  • wykonano przyłącza i uruchomiono dostawy ciepła do 30 odbiorców podłączonych w 2021 roku,
  • uruchomiono dostawy ciepła do 6 odbiorców podłączonych w latach wcześniejszych
    (tzw. by-pass’y) oraz do 3 obiektów po rozbudowie istniejących przyłączy.

W wyniku uruchomienia sprzedaży ciepła do nowy obiektów moc zamówiona wzrosła o 1,651 MW.

Ponadto wykonano 1 nowe przyłącze do budynku  dla którego uruchomienie sprzedaży ciepła planowane jest w 2022 roku.

Długość sieci i przyłączy ciepłowniczych wybudowanych i odebranych w 2021 roku wynosi 700,40 mb. Całkowita długość sieci i przyłączy na koniec 2021 roku wynosi prawie 116 766,5 m.

 

Informacja UE