Rekonstrukcja trwa

Rekonstrukcja wykonywana jest w ramach podpisanej podpisanej w dniu 13 lipca 2020 roku przez Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. umowy z Firmą UOS Drilling S. A. z Warszawy na realizację zadania pn.: „Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2 wraz z jego pogłębieniem”. Wartość popisanego kontraktu wynosi 34 357 245,60 złotych brutto, z czego 40% będzie finansowane z dotacji z NFOŚiGW, pozostała część z pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach przez NFOŚiGW.

W ramach zawartej umowy Firma UOS Drilling wywierciła już nowy otwór chłonny Biały Dunajec PGP-5 do głębokości ponad 3,5 km oraz wykonuje obecnie rekonstrukcję odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-2. Rekonstrukcja odwiertu PGP-2 przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego całego układu geotermalnego.

Informacja UE