Przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz wiceministrowie energetyki w Geotermii

Informacja UE