Projekt zakończony i rozliczony

Zakończyło się rozliczenie projektu pn.: "Budowa przyłączy i sieci ciepłowniczych na terenie gminy Miasto Zakopane w celu zwiększenia i wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza" dofinansowanego w formie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

W ramach projektu podłączono 150 nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła geotermalnego. Łączna długość wybudowanych sieci i przyłączy ciepłowniczych  w ramach Projektu wynosi 5,19 km.

Realizacja projektu wpłynęła znacząco na zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, ograniczenie emisji CO2 oraz zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.

Koszt całkowity projektu wynosi 13 110 171,85 zł

Koszty kwalifikowane: 6 411 080,03 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 5 101 317,12  zł

Informacja UE