Projekt rozliczony

Zakończyło się rozliczenie współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.1. zakresu rzeczowego projektu „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.”. Celem projektu było zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej oraz obniżenie energochłonności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. poprzez zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu przewidziano rozbudowę systemu geotermalnego poprzez następujące zadania: budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i stacją trafo, kwasowanie (zabieg intensyfikacji wydobycia) odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3, modernizacja pomp wspomagających na ciepłowni geotermalnej, modernizacja pomp zatłaczających oraz filtrów w pompowni geotermalnej Biały Dunajec, modernizacja zaworów na głowicy otworów Biały Dunajec PGP-2 i Biały Dunajec PAN-1, modernizacja rurociągów geotermalnych, przeprowadzenie zabiegu kwasowania w otworze Biały Dunajec PGP-2, dostawa, instalacja i montaż dwóch wymienników ciepła w Ciepłowni Geotermalnej o mocy ok. 7,8 MW każdy. Całkowita wartość projektu wynosi 20 689 266,85 zł, z czego wartość wydatków kwalifikowanych: 12 836 301,16 zł. Wartość dofinansowania: 5 537 027,50  zł, co stanowi 43,14% kosztów kwalifikowanych. W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wzrosła o 6,71 MW.

Informacja UE