Podpisanie umowy z NFOŚiGW

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt w ramach poddziałania POiIŚ 1.1.1. – 7.11.2017 r.

(fot. Ministerstwo Środowiska)

Informacja UE