Podpisanie porozumienia z Gminą Kościelisko

(fot. Szymon Wójtowicz)

Informacja UE