Partnerskie powiaty w Geotermii

W dniu 15 czerwca 2023 roku gościliśmy na Ciepłowni w Bańskiej Niżnej delegacje powiatu tatrzańskiego z Panem Starostą Piotrem Bąkiem oraz delegacje powiatów partnerskich: hrubieszowskiego, kartuskiego, łowickiego, międzychodzkiego, poznańskiego, rawickiego, świdnickiego i wadowickiego. W skład delegacji wchodzili: starostowie i członkowie zarządów, naczelnicy i pracownicy wydziałów architektury i budownictwa oraz powiatowi inspektorzy nadzorów budowlanych. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia instalacji i funkcjonowania ciepłowni w Bańskiej Niżnej.

Zdjęcia: Anna Król - Józaga

Informacja UE