Pani Minister Paulina Hennig-Kloska w Geotermii

W dniu 16 maja 2024 roku na Ciepłowni w Szaflarach gościliśmy Minister Klimatu i Środowiska Panią Paulinę Hennig-Kloskę wraz z Panem Profesorem Krzysztofem Galosem - Podsekretarzem Stanu, Głównym Geologiem Kraju. W spotkaniu uczestniczył również Pan Robert Gajda - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Pan Krzysztof Pałka – Członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Podczas zwiedzania Ciepłowni przedstawiono cały system produkcji ciepła i sposób dostarczania go do odbiorców. Rozmawiano również o inwestycjach oraz możliwych kierunkach rozwoju.

Informacja UE