Otwacie nowej siedziby CZGSiE

W dniu 25 października 2023 roku w Krakowie przy ulicy Wybickiego 7A nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią przy Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki, Polskiej Akademii Nauk, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz przedstawiciele świata nauki. Podczas uroczystości nastąpiło też odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej zmarłemu trzy lata temu Profesorowi Romanowi Ney – inicjatorowi powstania Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Informacja UE