Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce

W dniu 16 maja 2023 roku Prezes Zarządu Wojciech Ignacok wziął udział w Forum pt. "Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce, Racjonalna gospodarka zasobami wód i energią geotermalną szansą na poprawę efektywności energetycznej". Forum odbyło sie w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie. Na forum tym dyskutowano na temat udziału energii pozyskiwanej z wód termalnych w ogólnym bilansie energetycznym. Rozmawiano również o prowadzonych w obecnym czasie przedsięwzięciach związanych z rozwojem geotermii w Polsce. Udział w dyskusji wzięły osoby reprezentujące różne organy administarcji państwowej, gmin i przedsiębiorstw będących producentami i sprzedawcami energii geotermalnej, ośrodków naukowych oraz jednostek naukowo - badawczych.

Informacja UE