Islandzko - polska współpraca

W środę 14 czerwca 2023 r. w Ambasadzie Islandii w Warszawie odbyło się islandzkie – polskie – seminarium współpracy w zakresie energii geotermalnej, transformacji energetycznej oraz przechwytywania i składowania dwutlenku węgla. Przedstawiciele wiodących islandzkich firm energetycznych omówili tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju i energii odnawialnej z ekspertami z polskiego biznesu i środowiska akademickiego. W spotkaniu wziął również udział Wiceprezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska.

Seminarium dotyczące współpracy zgromadziło przedstawicieli rządu, biznesu i grup sektora publicznego z Islandii i Polski w celu zacieśnienia współpracy międzynarodowej na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych. Seminarium Islandia-Polska opierało się na ostatnich postępach w dziedzinie czystej energii i opowiadało się za technologicznymi i innowacyjnymi rozwiązaniami przyspieszającymi transformację energetyczną.

Na seminarium obecna była delegacja wysokiego szczebla islandzkiego biznesu z sektora zrównoważonego rozwoju i energii odnawialnej.

Seminarium miało na celu zbadanie możliwości i interesów w celu zacieśnienia współpracy między Polską a Islandią w geotermalnym ciepłownictwie, odnawialnych źródłach energii, bezpieczeństwie energetycznym oraz wielu opcjach dotyczących transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii, wodoru i CCS. Ponadto seminarium przyczyniło się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla, które są kluczowe dla łagodzenia zmian klimatycznych, zgodnie z programem Grantów EOG w zakresie energii, środowiska i klimatu w Polsce.

Zdjęcia: Emiliana Konopka/Ambasada Islandii

Informacja UE