Geotermia szansą rozwoju polskich miast i społeczności

W dniu 17 kwietnia 2023 roku w Toruniu odbyła się zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Akademia Kultury Społecznej i Medialnej konferencja dotycząca rozwoju geotermii w polskich miastach.

Konferencja miała na celu ukazanie wszechstronnej, obiektywnej wiedzy i najnowszych danych na temat inwestycji geotermalnych w Polsce. Wskazane zostały procedury administracyjne, proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów geotermalnych. Szczególną uwagę zwrócono na pomoc Państwa polskiego dla geotermii i innych oze, zarówno finansową, jak również administracyjno-techniczną.

Konferencja była także okazją do zapoznania się z doświadczeniami specjalistów m.in. samorządowców czy szefów przedsiębiorstw geotermalnych, którzy w praktyce wykorzystują w lokalnym ciepłownictwie i rekreacji energię i inne walory gorących wód z wnętrza Ziemi.

Podczas konferencji Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zapewniła o pomocy rządu dla samorządów, aby te mogły się uniezależnić od warunków zewnętrznych. Pani Minister stwierdziła, że geotermia wpisuje się w suwerenność, wspominała również że geotermia będzie filarem polskiej transformacji energetycznej. Jak zaznaczyła, geotermia to źródło, o które nie musimy prosić, bo mamy własne źródło lokalnego potencjału.

Źródło: NFOŚiGW

 

Informacja UE