Dofinansowanie do rekonstrukcji odwiertu PGP-2 oraz budowa nowego odwiertu PGP-5

W dniu 03 lipca 2020 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.  zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki projektu „Zwiększenie mocy odnawialnego źródła energii cieplnej PEC Geotermia Podhalańska S.A. poprzez budowę oraz rekonstrukcję odwiertów chłonnych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej”, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW nr 5.18 „Międzydziedzinowe. Polska Geotermia Plus”współfinansowanego ze środków krajowych.

 

Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości chłonnych systemu geotermalnego dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • wiercenie nowego otworu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 o głębokości 3.523 m (±10 %),
  • pogłębienie i rekonstrukcję odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2,
  • budowę rurociągu zatłaczającego z pompowni geotermalnej do głowicy odwiertu PGP-5,
  • zakup i montaż kolejnych dwóch wymienników ciepła w Ciepłowni Geotermalnej,
  • nadzór inwestorski nad ww. zadaniami.

W wyniku realizacji projektu moc geotermalnego źródła energii odnawialnej wzrośnie łącznie o 2,671 MWt. Natomiast rekonstrukcja odwiertu PGP – 2 zapewni bezpieczeństwo energetyczne całego układu (przy chłonności tego odwiertu 450 m3/h), co daje moc 15.411 MWt.

Koszt projektu:

Koszt całkowity projektu wynosi 42 822 450,00 zł,

Koszty kwalifikowane: 34 715 000,00 zł,

Koszty niekwalifikowane: 8 107 450,00 zł,

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 13 886 000,00 zł (40% kosztów kwalifikowanych),

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 20 829 000,00 zł (60% kosztów kwalifikowanych).

Termin realizacji:

Termin realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Zdjęcia z wydarzenia w galerii:
https://geotermia.pl/galeria/podpisanie-umowy/

Piszą o nas:

https://24tp.pl/n/70032

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/geotermia-podhalanska-wykona-nowy-odwiert-chlonny,196485.html

https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/70675/Geotermia_otrzyma_srodki_na_quotzwiekszenie_mocyquot_zdjecia.html

https://krakow.tvp.pl/48811356/geotermia-podhalanska-wykona-nowy-odwiert-chlonny-w-bialym-dunajcu

Informacja UE