Ciepłownictwo na Pol Eco

Podczas trwania targów Pol Eco System 2021, które odbyły się w Poznaniu w dniach 13 – 14 Października 2021 roku Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” S. A. Pan Wojciech Ignacok uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Technologia + ekologia – transformacyjne wyzwania ciepłownictwa”. W tym panelu uczestniczyli również Pan Paweł Kupczak – Prezes Zarządu MPEC Nowy Sącz, Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu Grupy ENEA oraz Pan Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Codziennie ponad 15 mln Polaków korzysta z niezauważalnego dobrodziejstwa, jakim jest ciepło systemowe. Branża zapewniająca to – pochodzące u nas stale głównie z węgla – dobro stoi w obliczu wielu wyzwań. Regulacje i rygory Unii Europejskiej, oczekiwania dotyczące walki ze smogiem, presja ze strony lokalnych społeczności, galopujące ceny emisji, czy kosztochłonność procesów inwestycyjnych to tylko niektóre z nich. Uczestnicy odpowiadali na pytania: Jak przeprowadzić transformację systemów ciepłowniczych, by nie zachwiać działalnością operacyjną i płynnością finansową przedsiębiorstw? Kto powinien być liderem, a kto bankierem w tym procesie? Jak wybrać technologie i gdzie szukać partnerów do ich realizacji?

Źródło: https://poleco.pl/pl/ekosfera-14-10/opis-paneli-konferencji-ekosfera-14-10/

Informacja UE