Ciepłownia przyszłości - Odkryj geotermię

W dniu 22 czerwca 2023 roku Geotermia Polska Sp. z o. o. zorganizowała Konferencję pt.: Ciepłownia przeszłości - odkryj geotermię. Konferencja odbyła sie w siedzibie IOŚ-PiB przy ul. Słowicza 32 w Warszawie. Została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W pierwszej sesji dotyczącej "Wsparcia dla rozwoju geotermii w Polsce" udział wzieli: dr Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu - Główny Geolog Kraju, który przedstawił działania RP wspierające wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce, Łukasz Białczak - Prezes Zarządu Geotermia Polska Sp. z o. o., który przedstawił założenia do projektu edukacyjnego "Ciepłownia Przyszłości - odkryj geotermię", Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, który przedstawił działania NFOŚiGW dla wspierania geotermii oraz dr inż. Mateusz Damrat - Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowy Instytut Badawczy, który przedstawił zadania Państwowej Służby Geologicznej dla rozwoju geotermii w Polsce.

W drugiej sesji, ktorej tematem było "Wykorzystanie potencjału energii geotermalnej" swoje referaty przedstawili: dr hab. inż. Beata Kępińska - prof. IGSMiE PAN, ktora przedstawiła stan wykorzystania energii geotermalnej w Polsce na tle innych krajów, dr hab. inż. Anna Sowiżdżał - prof. AGH w Krakowie, która przedstawiła zasoby geotermalne Polski - działania nauki dla odkrywania potencjału energii geotermalnej w Polsce, prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska - AGH w Krakowie, która przedstawila aspekty rormalne i prawne realizacji projektów geotermalnych w Polsce oraz Hubert Skowron - Geotermia Polska Sp. z o. o., który przedstawił wstęp do warsztatów w ramach projektu "Cieplownia przyszłości - odkryj geotermię".

Kolejną częścią konferencji były panele ekspercie dotyczące "Nowych inswestycji geotermalnych - doświadczenia ciepłowni" w których wypowiadali się: Grzegorz Burek - Prezes Zarządu Globenergia Sp. z o. o., Wojciech Ignacok - Prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S. A., Sławomir Lorek - Prezes Zarządu MPEC Konin sp. z o. o., Witold Stefaniak - Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. w Sieradzu, Arkadiusz Biedulski - Prezes Zarządu G-Term Energy Sp. z o. o. ze Stargardu. W panelu "Doświadczenia geotermalne samorządów - pierwsze kroki w inwestycji, swoje doświadczenia przedstawili Dariusz Szymoanowski - Zastępca Burmistrza Wołomina, Jarosław Berendt - Burmistrz Wągrowca, Lucjan Chrzanowski - Prezydent Żyrardowa, Roman Głód - Burmistrz Głuszycy oraz Jarosław Margielski - Prezydent Otwocka.

 

Informacja UE