Rozbudowa systemu geotermalnego poprzez wiercenie nowego otworu produkcyjnego Bańska PGP-7, dostawę i montaż wymienników ciepła na Ciepłowni Geotermalnej oraz budowę przyłączy i sieci ciepłowniczych w celu zwiększenia mocy i wykorzystania oze

Rozbudowa systemu geotermalnego poprzez wiercenie nowego otworu produkcyjnego Bańska PGP-7, dostawę i montaż wymienników ciepła na Ciepłowni Geotermalnej oraz budowę przyłączy i sieci ciepłowniczych w celu zwiększenia mocy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W dniu 25.09.2023 roku  Zarząd podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji projektu pn.: „Rozbudowa systemu geotermalnego poprzez wiercenie nowego otworu produkcyjnego Bańska PGP-7, dostawę i montaż wymienników ciepła na Ciepłowni Geotermalnej oraz budowę przyłączy i sieci ciepłowniczych w celu zwiększenia mocy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii” w ramach programu priorytetowego nr 5.9.1 „Polska Geotermia Plus Część 1) Geotermia głęboka”.

 

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

  1. Wiercenie otworu produkcyjnego Bańska PGP-7
  2. Podłączenie nowego odwiertu produkcyjnego PGP-7 do systemu ciepłowniczego PEC Geotermia Podhalańska S.A.
  3. Budowa rurociągu zrzutowego pomiędzy Ciepłownią i Pompownią Geotermalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  4. Dostawa i montaż 4 wymienników ciepła na Ciepłowni Geotermalnej
  5. Budowa chłodni wentylatorowych
  6. Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych – planowana długość wybudowanej sieci łącznie z przyłączami wynosi ok. 6 km, moc zamówiona odbiorców podłączonych w ramach projektu 5 MW

 

Koszt całkowity projektu wynosi brutto: 108 465 328,00 zł

Koszt całkowity projektu wynosi netto: 88 183 199,00 zł

Koszty kwalifikowane: 87 593 299,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 52 644 649,00 zł

 

Termin realizacji projektu: od 31.01.2023 roku do 31.12.2025  roku

 

Planowany efekt osiągnięty w wyniku realizacji projektu:

  1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z ciepłowni geotermalnych 14,840 MWt.
  2. Zmniejszenie emisji CO2 4 274,59 Mg/rok.
  3. Ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych 12 703,99 MWh/rok.

 

Projekt jest w trakcie realizacji.

Informacja UE